YEMİNLİ ÇEVİRİ / TERCÜME

Yeminli çeviri, çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir. Örnek verecek olursak Pasaport veya Diploma gibi resmi belgelerin çevirisi bu gruba girer. Yeminli Tercüme ise bu işin yazılı değil de sözlü olarak yapılmasıdır. Buna da noterde vekâletname, tapu idaresinde satış ya nikâh dairesinde tercüme örnek olarak verilebilir. Kadromuzda 90’ı aşkın dünya dilinde yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır. Yeminli tercümanlık / çevirmenlik üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık, dil ve edebiyat ve dil öğretmenliği bölümünü bitirenlerin noterlere diplomaları ile başvurduktan sonra imzalamış oldukları yemin tutanakları sonucunda aldıkları unvandır. Yeminli tercümanların / çevirmenlerin çevirip mühürlediği ve imzaladığı evraklar yeminli evraklardır. Yeminli tercümanlar / çevirmenler sadece bağlı bulundukları noterlerce tanınırlar. Bir çevirmen / tercüman birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir.

Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin asıl başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi seçimine kalmıştır.

Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O dur. Yeminli tercümanların alımları özenle ve titizlikle yapılmaktadır. Tercüman başvurularında kendilerinden uzman oldukları dallarda örnek çeviriler yapmaları istenir.

Bu şekilde alanında uzman tercümanlarla kadromuzu oluşturmaktayız.

AVRUPA’DAKİ YEMİNLİ TERCÜMANLIK KURALLARI:

Avrupa’da ki birçok ülkelerdeki yeminli tercümanlık kabulleri ülkemize göre biraz farklılık göstermektedir. Şöyle ki Avrupa’nın bazı ülkelerinde örneğin İspanya’da yeminli tercüman olabilmek için iki yol vardır. Bunlardan bir tanesi üniversitedeki ilgili bölümden mezun olup otomatikman o hakkı kazanmak, ya da o ülkenin vatandaşı iseniz İspanya İç İşleri Bakanlığının açmış olduğu yeminli tercümanlık sınavını kazanmaktır. Böylelikle yeminli tercüman sıfatı kazanılmış olur.

NEDEN YAZAR TERCÜMANLIKLIK? NELER YAPTI?

Memnuniyet & Tecrübenin Birleşimi

100 %

Kaliteli Hizmetler

3700 +

Yapılan Çeviri

2456 +

Mutlu Müşteri

100 %

Memnuniyet

Neden Biz

Yazar Tercüme ile
Çalışma Nedenleriniz

01
Hızlı Çözüm
İhtiyacınıza yönelik hızlı çözümler üretiyoruz
02
Memnuniyet
Önceliğimiz sizlerin memnuniyeti
03
Tecrübe
Her biri alanında uzman çalışma arkadaşları