ÇEVİRİ

ÇEVİRİ

YAZAR TERCÜME Türkçe ’den tüm dünya dillerine ve bu dillerden Türkçe’ ye çeviri hizmeti vermektedir. YAZAR TERCÜME kadrosunda çalışan 100 dünya dilinde ana dilde alanında profesyonel çevirmene sahiptir. Başarılarımızın temelinde müşteri çeviri talep analizini doğru yapmak, konusunda uzman çevirmenlerle çalışmak, zamanı ve bilgi kaynaklarını doğru kullanmak, süreçleri yeterince iyi yönetmek yatmaktadır. Çevirilerinizi istediğiniz takdirde, noter tasdikli, yeminli çevirmen onaylı veya YAZAR TERCÜME kaşe ve onayını taşır şekilde talep edebilir ve bu hizmetleri alabilirsiniz.

TERCÜME - ÇEVİRİ HİZMETİ VERİLEN BELLİ BAŞLI KONULAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR:

-Her Türlü Yazışmalar

-Hukuki Metinler

-Mahkeme kararları, sözleşmeler, resmi evraklar, mevzuat, patentler…

-Kullanıcı elkitapları, Araçlar, dayanıklı tüketim malları, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar…

-Teknik Metinler Bakım kılavuzları, eğitim dokümanları, kataloglar, ihale şartnameleri…

-Teknik, Bilimsel, Ekonomi konulu makaleler

-Yazılım Programları, Tanıtım Materyalleri

-Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları-Standartlar

-Tüm Fen, Sosyal, Eğitim, Uygulamalı bilimler ve dalları, Faaliyet Raporları Kitap, Broşür, Tanıtım Malzemeleri İnternet Sitesi CD ve Elektronik Yayın Çeviriler ve metinler, ihtiyacınıza uygun olarak, isterseniz e-posta ya da CD veya Çıktı ile sayfa düzeni yapılmış olarak teslim edilebilmektedir.

ÇEVİRİ KONTROL HİZMETİ: Size ait olan ve önem taşıyan her türlü yazışma, rapor ve belgelerinizin çeviri kalitesi ve doğruluğu Mütercim tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Kontrol, onay ve redaksiyon çalışmalarımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:

A- Kontrol Hizmeti; Çalışmanın belirli sayfalarından seçilen bölümler incelenerek gerçekleştirilir ve sonuç tarafınıza rapor edilir. Karakter esasına göre fiyatlandırılır.

B- Düzeltme (Redaksiyon) ve Onay Hizmeti; Düzeltilmesi gereken bölümler var ise, harcanacak zaman esasına göre fiyatlandırılır. Çevirilerin kontrolleri terminoloji, dilbilgisi, noktalama kuralları, ölçü birimleri, kısaltmalar, hedef dilin doğru kullanımı ve akıcılığı ile sayfa düzeni esaslarına göre ele alınır.

FİLM, REKLAM, BELGESEL ALT YAZI ÇEVİRİLERİ VE MONTAJI

Her türlü film seslendirmesi ve alt yazı çeviri hizmeti veriyoruz. Dili ne olursa olsun alanında uzman çevirmenler tarafından istenilen dile çevrilmektedir. Bu çalışmalarımızın tamamı özel ses geçirmeyen odalarda dikkatlice dinlenerek diğer dillere çevrilmektedir. Ayrıca alt yazı çevirilerinde kullanıldığımız sistem Avrupa’da kullanılan en son sistemdir. Her film kategorisinde farklı çevirmenlerimiz görev almaktadır. Daha sonrasında hazırlanan alt yazıyı kullandığımız profesyonel programlar aracılığı ile filme entegre ediyoruz. Bu şekilde kurum olarak kaliteyi en ön planda tutuyoruz.